Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En de vrouw trok met Marie naar boven. In 't opklimmen vroeg de laatste:

— Die wint nog 'n schone daguur!

— Ja zeker!

— En hun vrouwen hebben een pensioen wanneer die mannen sterven!

— Ja!

— Waarom trouwt hij niet zou je denken ?

— 'k Weet niet, 'k hoor hem nooit over vrouwen spreken!

Ze waren boven gekomen en Marie keek aandachtig rond toen de kamerdeur openging. Het was er werkelik net, maar op tafel lagen een stapel niewsbladen. De vrouw zei:

— Dat zou nog een goeje man voor jou zijn!

— Ba! antwoordde ze, ik heb er zaken mee!

De vrouw gaf geen antwoord. Ze begon in een hoek de stoelen te verzetten om te vagen. Marie keek voort rond met opeengeknepen lippen. Zodus, hij leefde hier! dacht ze. Hij sprak nooit over vrouwen ? maar hij had toch zijn gevoelens lijk een ander!

Ze bedacht plots dat ze niet alleen was en om zich een houding te geven vroeg ze of ze wilde de stoelen terug zetten. De vrouw stemde toe.

Sluiten