Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dier wanneer ze een stap hoorde naderen.

En de stappen naderden zo talrijk dat ze geen kalm ogenblik meer had. Haar hart bonsde op-en-neer in haar borst, ze griezelde van schrik onder haar grote borstdoek want telkens en telkens weer werd haar gedrag te berde gebracht en besproken door wijven die er niets in te zien hadden. Soms kookte ze inwendig van woede, doch dit kon de toestand slechts doen verergeren, soms gelukte ze erin te bidden en dat waren de zeer zeldzame, bijna rustige ogenblikken.

De gevolgen lieten zich niet wachten en enige dagen na die gedenkwaardige Zondag werd ze ziek en moest te bed blijven. Haar zuster zag niet naar haar om. Stiena werd aangetast door hevige koorts, zuchtte en steunde of had kalme ogenblikken. Ze lag aldus twee dagen zonder eten of drinken, doch ze lag gerust en niemand kwam haar storen. Alleen wanneer ze de stap van haar zuster hoorde voelde ze smart over haar liefdeloosheid, anders was ze gelaten en bad. De derde dag was de koorts verminderd en kon ze nadenken en van af dat ogenblik begon ze weer te genezen.

Want ze wist natuurlik dat ze niets misdaan

Sluiten