Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de levendige voorstelling die ze kreeg van Teodoor's vrouw en van haar beminnelik doen.

En op een uchtend miek Matielde het te bont. Haar woorden waren zo plat en haar toespelingen zo duidelik en schandalig dat Stiena verstomd was en meende dat haar zuster een duivelin werd, ze trok dus heen met schrik geslagen. Onderweg had ze enige aarzeling en ze wist niet waarom ze daar heen ging; ze zocht naar een aanneemlike reden om aan de vrouw van de stasieoverste uit te leggen waarom ze kwam.

Doch ze stond voor de deur en belde maar op goed valle 'tuit. Haar nicht was verwonderd haar te zien, doch ontving haar zeer hartelik.

Daar spraken ze over al die aangelegenheden en Stiena werd door haar nicht gesterkt. Ze praatten ook over Van Riebeeck en de vrouw van Teodoor zei dat hij gekend was als een stil man die niet veel sprak, zijn dienst deed, zonder meer en dadelik deze afgedaan onmiddelik verdween als kon hij de dwang van het stasiegebouw niet luchten. Men zei dat hij goed en hulpvaardig was, maar ongezellig en ze was zeer niewsgierig om te verne-

Sluiten