Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drongen, hadden er een mateloze angst verwekt. Ze had ze gehaat, die twee, verafschuwd, omdat ze hem bedrogen, zeker, meer nog echter, omdat ze sterker waren dan zij. En ook was er daar iets langzamerhand uitgetogen bij 't trekken van de viezioenen voorbij haar: al die andere die hem wilden en die ook sterker waren. Ze was de keel toegevrongen van jaloersheid en afschuw.

Daar kwam de terugwerking, het gedwarrel van gevoelens in de duisternis, de gejaagdheid van angst dat iets vreseliks gebeurd was, 't bewustzijn van niet volbrachte plicht, van onmetelike zelfzucht, van verboden genot. De verdoeming was over haar gekomen. Had ze ooit zo liefdeloos gehandeld? Had hij haar werkelik betoverd? O, ze konden 't zomooi wegpraten ginder! Maar waarom had ze haar zuster geen vergiffenis geschonken zoals vroeger ? waarom had ze alleen elders geluk gezocht ?

Maar Stiena voelde zich nu verongelijkt, opstand tegen iets onrechtvaardigs baande zich een weg. Waarom moest zij alleen van genot verstoken blijven? Waarom hielden al de andere met niets anders rekening dan met zichzelf en was dat toegelaten ? Waarom sleepte zij die zuster, met haar onverklaarbare grillen,

Sluiten