Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woordigheid van haar zuster. Maar dit begreep ze niet, eén dingen wist ze: dat ze zich voortaan geheimzinnig in haar enigheid wegsteken zou. Ze zou veinzen omdat ze 't haar anders zouden beletten.

De wijven waren teruggekeerd en bekloegen haar, drukten de hoop uit dat het weldra zou beteren. Ze loerde voort naar hen van onder haar wenkbrauwen, wantrouwig steeds, gaf geen antwoord. Het was of al hun doen voor haar geen andere betekenis had dan haar enig kwaad te berokkenen. De koster en Van Riebeeck verzochten moei haar boven naar bed te brengen en al de wijven trokken mee om de zusters hun huisraad eens in ogenschouw te nemen en te zien hoe er daar alles wel uitzag. In de verlaten keuken bespraken de mannen nu alleen het geval en de koster uitte de mening dat Matielde betoverd was of bezeten. Dit was ook de mening van de andere, alleen Van Riebeeck geloofde daar niet aan en zei dat het een geval was van hiesterie.

— Hiesterie! een lichaamskwaal zei de koster in gedachten. Wat is hiesterie, hoe ontstaat de aanval ? door de verbeelding, door een schok van het brein. Nemen we aan dat de kweek-

Sluiten