Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Och ja, die wijven zochten hem voor niets anders dan voor zijn winst.

— En bovendien zal 't pensioen van mijn weduwe veel kleiner zijn dan van de jouwe.

Ja, ja, dat was 't allemaal, 't was niet voor de liefde die hij inboezemde, hij die reeds 'n oude aap werd!

Daar werd 'n groot gedruis gehoord en vele stemmen tierden en raasden zodat het volkomen onmogelik was elkaar te verstaan. Er ontstond een ergerlik geharrewar. De vrienden werden gestoten en verdrongen en op de tenen getorten en de vriemeling bracht nu alle kennissen beurtelings bij hen: Zulma en haar broeder, de beenhouwer die terugkwam, de koster met zijn twee dochters, boer Jansen met vier „wijven als sleepaarden" zoals Fred zich uitdrukte. — Deze had de meeste bijval.

— Heb je dochters genoeg omaldejongmans van de zaal te gerieven? vroeg Bollekens.

De vent schartte in zijn haar.

— Als ze 'n beetje wachten, zei hij eindelik, ik heb er elf die min of meer huwbaar zijn, maar de vijf andere zijn te klein!

Allen schoten in een langdurige lach.

Sluiten