Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat ze heel gemakkelik kan genezen, maar dat ze veel afleiding moet hebben.

— Niemand zal toch zeggen dat een gezond mens zulke gedachten krijgt.

— Gezond ? maar er let haar niets! Zulke gedachten krijgen, maar wie weet van waar dat komt ? Opgestoken zeker door de duivels!

— Die zitten in het vlees, meende Van Riebeeck.

Daarop zwegen ze alle drie want ze voelden dat ze op een terrein kwamen waarop zich niemand openhartig waagde, de wereld verbood de openbare biecht en de belijdenis van de grote hartstochten als onzedelik. Doen mag men die, maar er niet over spreken, men moet huichelen en ze zelfs ontkennen. De veropenbaring ervan is een openbaar schandaal wisten ze. Ze zouden ook niet kunnen omdat ze levenslang het tegendeel beoefend hadden. Ze zouden geen gepaste woorden vinden noch hun eigen schaamte kunnen overwinnen. En wat baatte het? ze begrepen er niets van, van al die geheimzinnige werkingen, ze voelden alleen, wanneer ze diep in hun eigen wezen daalden, hoe de Jichamelike onregelmatigheden mogelik konden ontstaan door een biezondere bouw.

Sluiten