Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zo wisten ze waar dit alles zijn oorsprong nam. De volkswijsheid zei dat mensen lijk Matielde 'n hete lever hadden, en dat was alles. Maar in het vlees lag niet alles en de mens was niet alleen verantwoordelik voor zijn daden indien zo 'n verantwoordelikheid bestaan kon. Het waren echter de begeleidende zaken, die vruchten van de verbeelding, die het gruwelikst waren. Van waar kwam dat alles? Het scheen ongelooflik dat Matielde zo iets ooit had kunnen uitvinden. Maar welke gedachten bestormen de mens niet die bezigloos is in de eenzaamheid? Ook dat wisten ze.

— En wat zul je nu doen? vroeg mevrouw Bollekens aan Stiena.

— Bij haar blijven en voor haar zorgen. Hadden wij misschien meer van malkaar gehouden het zou nooit gebeurd zijn. En nogtans voel ik dat het niet goed is met twee zich opsluiten, veel van wat nu gebeurd is heeft zekerlik daarin grond gevonden om weelderig op-te-schieten, maar ik zal strijden.

— Alleen moet je niet zijn, we zullen je komen opzoeken en helpen! wedervoer mevrouw Bollekens.

Ze nam afscheid en Van Riebeeck ging ook heen. De hele tijd dat hij daar gestaan had

Sluiten