Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de heilige schriften, ziften alles zorgvol uit om te ontdekken of er soms geen restrictions mentales te ontdekken waren die ons zouden toelaten zonder gewetensbezwaar die brave lieden te laten roosteren in de grasie Gods. Was het nu dat er schillen vóór onze ogen waren ? We vonden niets. De dagen gingen voorbij en de dag en het uur waarop het Fait Divers moest plaats hebben, was bepaald. We leefden in zeer ernstige kommernis en grote gejaagdheid, wonderlik genoeg niet zozeer uit schrik voor al die moorden dan uit angst dat men déardoor nauwer zou onderzoeken en de feiten alzo aan 't licht brengen. Die angst werd groter naarmate het tijdstip naderde. We konden niet meer eten noch slapen, het was een vreemde schrik die regelmatig in ons zonk, plots, en meest zonder we aan iets dachten, als verwekt door een weten dat in ons lag en op ons terugwerkte zonder dat het nodig was dat inwendige te beroeren. Zo kregen wij ook een bepaalde vrees voor de uitvoering en het onbekende daarna.

Wat was het goedkoop leven in die tijd! Dit was maar gelukkig want we hadden al niet veel meer om geld van te maken. Dikwels zaten we somber vóór ons uit te zien.

Sluiten