Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had het gedaan om mijn onrust te verdrijven, om zekerheid te hebben en daar had je 't. Het ergste was dat ik er niet uit wijs werd. Doch dit kan je niet veel schelen, wat je moet weten is dat ik dadelik een haat tegen PiekvogeJ opvatte, hij had de weinige rust verstoord die ik nog had en dat vergaf ik hem niet.

Wat me ook niet aanstond was dat de vrouw van VogeJpiek niet buiten kwam om voor me partij te trekken. ]k had al een oude piek op die vrouw. AJs er iemand bij ons ziek was schuwde ze het huis in plaats ons te komen helpen. Ze wendde vóór dat ze niet wenste besmet te worden.

t Was n wijf met kegelvormige schedel, vooruitstekende onderkaak en diepliggende ogen. Ik herkende in haar een volkomen zelfzuchtige en stelde de zaak op de schuldbrieven die ik voor alle mensen openhoud — voor mij-zelf maak ik natuurlik geen rekening, ik kan toch enkel maar de plichten zien die de mensen jegens mij hebben en niet deze die ik jegens anderen heb.

Mijn vrouw was uiterst verontwaardigd en haar haat was niet minder geweldig. Wat? wat gaf het ons nog dat heel dat nest van

Sluiten