Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten ware, natuurlik, dat je in een anders bed lag . . .

Ja, op zo'n beroerde tijden zij je bang voor de mensen, je medewolven. Doch enkel en alleen voor hen. Voor wie anders ook? Je handelde konsekwent met je natuur en volgens je behoeften. Niettemin, ware je aan je zelf overgelaten je zoudt ten gronde gaan. Doch zelf heb je geen wil meer indien je er ooit een had! Je zijt een werktuig, je voelt dat je het werktuig zijt. Daar binnen in je zit dat wat je bestuurt, en voor dat betekent dit alles niets, het geeft niets om feiten en gebeurtenissen, niets om menselike wetten en hun schennis, niets om strijd tegen de maatschappij. Het is immers enig en alleen geesteük en handelde door jou zoals hém dat noodzakelik bleek. Van hem hangt nu je bestaan af, hij weet of hij je moet wegwerpen of behouden, of het leven van de vrijheid je past voor hem verder, ofwel 't leven van de gevangenis.

Oef! ik ben aan 't preken! Wat baat het dat ik je dit alles zeg? je zult me niet geloven, je hecht alleen aan 't uiterlike en niet aan de geest. Je zult me schelden voor anarsjiest of andere iest. Maar ik lach je uit,

Sluiten