Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrik. Maar over 't algemeen was 't met ons goed gesteld en ik mag je verzekeren dat we ons niet om de dakloze geburen en hun kinderen bekommerden. AJs je zelf goed zijt waarom zou je je de onrust van 'n ander aantrekken? Doet dat iemand in de wereld? 't Ware 'n dwaasheid.

Daar werd echter opeens gebeld en we schrikten alle twee als viel 't huis op onze kop. 't Werd nog erger toen we hoorden dat 't voor óns was en bovendien nog een stem die Frans sprak. We verloren alle zelfbeheersing en staarden elkaar aan in dodelike angst. Onze oren tuitten en onze ogen verdoften. We waren plots als in letargie gevallen

en hoorden als in 'n droom het woord:

entrez! en we zagen door 'n soort nevel 'n vage gedaante binnentreden.

De verschijning deed echter ook dadelik onze schrik verdwijnen, 't Was bijna 'n kleine man met 'n zwarte reiszak in de hand, die heel beleefd binnentrad, de hoed in de hand, met veel buigingen.

't Ventje plaatste de reiszak op de grond en we bezagen hem. 't Was bijna 'n ronde bolle, hij was zo dik als hij groot was, rode gezichtskleur en gezwollen wezen lijk 'n hern ,9

Sluiten