Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Dat ik je nodig heb? Ik begrijp niet. . .

— Luister meneer, ik reis in 'n biezonder artikel. ... Het ventje greep z'n reiszak en begon te ontgespen. — Meneer, ik ben reiziger in bewijzen voor verbrande zaken.

Hij sprak deze woorden stil en op geheimzinnige toon bijna aan ons oor. Ik luisterde verbaasd, wist niet er wat van te denken. Ik kon niet begrijpen wat hij wilde zeggen.

— Ziehier! zei 't ventje, hier zijn m'n artikelen.

Nu stalde 't manneken voor onze verbaasde blikken 'n hele boel ouwe half-vergane rommel uit. Vervrongen en doorgeroeste veren, halfgesmolten en platgeslagen sloten, lechten, versierselen van kasten enz., trekkers, rolletjes en veel andere dingen, half-vergane knoppen van allerlei soort, verbrande wol, zwart, halfverbrand linnen, kledingstukken, enz.

We keken stadig verstomd van 't ventje naar z'n artikelen. De kamer vulde zich met 'n brandstank die niet alleen benauwelik was doch tevens onbewust op ons inwerkte en ons schrik aanjoeg.

— Met dit alles, meneer, zij je zeker van je zaak met de verzekering. Hier heb je natuurlik maar enige stalen. En je moet weten,

Sluiten