Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en bewijzen dat, wat hij te voorschijn haalt, wel dit is wat hij beweert te zijn.

— Maar nogtans, begon ik, we zijn voor zoveel verzekerd, alles is erin gebleven, we moeten dan toch zoveel trekken . . .

Het manneke lachte.

Je zijt goedgelovig, meneer, maar je kent niets van zaken. Je moet kunnen bewijzen. Bovendien, iedereen tracht er uit te trekken wat hij kan, hee?

Ik was bezig met me bedenken. Voor wie nam die kerel ons? En zouden we nu nog, na al die dingen, de mensen bedriegen? Jamaar en als 't uit kwam? Waren we niet heel blij omdat 't onweer afdreef?

— Meneer, begon ik, ik heb eerlik . . .

'k Meende te zeggen: ik heb eerlik mijn

huis in brand gestoken, maar ik weerhield me in tijds.

— Ik ben een eerlik man, hernam ik, ik houd me met dergelike bedriegerijen niet bezig. De verzekering zal me eerlik betalen . . .

't Ventje grinnikte.

't Is goed, meneer, zei hij, steeds tot je dienst. Je zult ondervinden, 't Is anders jammer. Ik zou 'n goeie dag gehad hebben en gij ook.

Sluiten