Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Je zult het niet kwalik nemen, nietwaar, dat ik zo wat praat? 'n Mens die door z'n opvoeding opgetuigd is lijk ik, heeft daaraan zo'n behoefte wanneer de vrees hem kwelt. Ai mij! wat 'n bange koorts, hoe gloeien m'n ogen! hoe ongedurig ben ik, gejaagd, voortgedreven en altijd afgemat. Ze mieken van mij een ellendige ..têtewête" ') en plaatsten me dan in onmogelike voorwaarden om als têtewête te leven. Gelukkig laadde Kristus al onze zonden op zijn schouders. Laten we er dus ons botten aan vagen: vinden we geen toevlucht bij de Grote Misdadiger, dan hebben we toch iemand die zich met ons vuil gelast.

Eindelik kreeg ik bericht van m'n verzekering dat men binnen twee dagen komen zou en tevens lieten ze me weten dat ik ter plaats moest zijn met een schatter.

Mijn vrouw en ik bezagen elkaar. Zodus, we moesten tóch een schatter hebben. Dat is een vervloekte zaak dat 'n mens steeds onder voogdij gesteld wordt. Heb je iets met de staat te maken dan moet je bij 'n zogenaamde volksvertegenwoordiger. Voor de min-

V Woord uit de Vcurnse gewestspraakBetekent zwakkeling.

Sluiten