Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ste zaak moet je je wenden tot 'n advokaat of 'n notaris en zelfs voor 'n brandverzekering (waarom ook 'n uitzondering?) moet je een schatter hebben. En nogtans, hoe goed zou je je zaken zelf doen! En al die lieden beweren je zaken beter te kennen dan gij zelf terwijl je hen in werkelikheid volstrekt onverschillig zijt. Eén dingen alleen in je boezemt hen belangstelling in: dat is je geldzak. Hun enig werk bestaat in je te pluimen. Maar ze hebben 't fijn uitgevonden: zonder hen mag je niets doen. Verbeeld je eens hoe lieftallig de samenleving is: ze dringt je een verdediger op met geweld.

Asjeblief! 'n beetje lucht! de vrijheid versmacht me! neem ze van me weg! oei! oei!

Zodus, we moesten onder voogdij gesteld en moesten 'n voogd zoeken, kost wat kost! Wat daar nü mee gedaan. We waren als onze evennaasten, zeer hebzuchtig en gunden aan de handelsreiziger van Vellereille-Ie-Galeux geenszins zijn zes ten honderd. Bovendien als we 't zo breed voort deden

Maar we zaten op onze bank te bibberen van kou. 't Was 's uchtends vroeg en we hadden geen spier kolen meer. Mijn vrouw besloot eerst eventjes te lopen bij de vrouw

Sluiten