Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

We waren verplicht hem te veroordelen omdat hij had willen bedriegen zonder er verstand van te hebben. Hij gelukte er niet in zich rijk te branden en bezat dus geen geld om ons geweten af te kopen. Ook bezat hij geen schone vrouw die ons de knagingen van dat geweten kon doen vergeten.

ledereen grijpe hem. Een beloning van 500 fr. staat op z'n hoofd, 't Is echter onnodig deze som te komen afhalen, we zullen ons zelf wel die moeite getroosten.

Het was edel en oprecht menselik vanwege de rechters van Pourriburg de konsiederasies erbij te voegen. Dan kan de kerel niet beweren dat hij onschuldig is en de rechters kan men geen willekeur noch partijdigheid aanvrijven. Aandoenlik ... ik ween . . .

Intussen hoop ik niettemin uit de lessen van Franciscus Gewoonmens partij te trekken. Reeds lang ook wenste ik mijn huis in brand te steken, doch stelde het steeds uit. 't Was God die het zo wilde, nu kan ik met kennis van zaken handelen.

Aan de redakteur zend ik dit stuk om het op te nemen in zijn tijdschrift.

Emiel Slangenbroedsel.

Sluiten