Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11. Registers van ingekomen relazen van bekeuring, „contentieuse zaken", 1854—1857, met 2 klappers, 1856 en 1857 (6 dln.).

(Verg. Slaat van Aanw. 1894 blz. 114, overdr. blz. 2.)

12. Vonnissen in jacht- en visscherijzak en, 1852—1857 (6 port.).

("Verg. o. a. Staat van Aanw. 1894 blz. 115, overdr. blz. 3.)

13. Staten van premiën wegens bekeuringen, 1853—1857 (1 port.).

(Verg. Staat van Aanw. 1894 blz. 114. overdr, blz. 2.)

14. Rapport-staten jachtopzieners, 1856 en 1857 (1 port.).

(Idem.)

15. Verschillende stukken in zake jacht en visscherij, 1852— 1857 (1 port.).

(Idem.)

16. Stukken, vermoedelijk afgeraakt van dossiers, en wegens gemis van dateering met agendanummers of wegens verkeerde agendeering niet onmiddellijk plaatsbaar in de chronologische reeks (17 port.).

(Idem.)

17. Stukken betrekkelijk bijzondere onderwerpen, in 98 deelen en portefeuilles, genummerd 1—45, 48—67, 67bis, 68—99.

1 en 2. Ambtenaren.

1. Antwoorden op 16 februari 1852 A n°. 22, betrelfende mutatiën van plaatselijke ambtenaren (1 port.).

(Idem.)

2 Briefwisseling betrelfende de korting op het salaris van provinciale ambtenaren, 1865—1868 (1 port.).

(Idem.)

3—10. Armwezen.

3. Jaarverslagen over het armwezen, 1853—1867 (1 port.). (Idem.)

Sluiten