Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18—21. Gerechtskosten.

18—20. Stukken betrekkelijk gerechtskosten, 1856—1863, 1867—1871, 1873—1877 (3 port,).

Verg. Staat van Aanw. 1894 blz. 114, overdr. blz. 2.

21. Antwoorden op 15 april 1874 A n°. 6, ter vaststelling van den afstandswijzer voor gerechtskosten (1 port.).

(Idem.)

22—24. Grenspalen.

22 en 23. Processen-verbaal van opneming der grenspalen, 1857, 1858, 1860—1869 (2 port.).

(Verg. o. a. Staat van Aanw. 1897 blz. 111, overdr. blz. 34.)

24. Briefwisseling betrekkelijk grenspalen 1850—-1859,1863 en betrekkelijk de plaatsing van een grenspaal te Huibergen, 1867—1869 (1 port.).

(Verg. Staat van Aanw. 1894 blz. 114, overdr. blz. 2.)

25. Hagelslag.

25. Briefwisseling betrekkelijk schadeloosstelling wegens hagelslag, 1853, en staat van schade-opneming wegens hagelslag onder de gemeente Beek & Donk, 1863 (1 port.).

(Verg. Staat van Aanw. 1897 blz. 111, overdr. blz 34.)

26. Handel en Nijverheid.

26. Staten van fabrieken en trafieken, 1853 (1 port.).

(Verg. Staat van Aanw. 1894 blz. 114, overdr. blz. 2.)

27 en 28. Huizen van Bewaring.

27. Stukken betrekkelijk de bevolking der huizen van bewaring, 1857 (1 port.).

(Idem.)

28. Inventarissen van het meubilair, en staten van personen, opgenomen in het huis van arrest te Breda, 1864—1872 (1 port.).

(Idem.)

29. Instellingen van Weldadigheid.

29. Antwoorden op 12 januari 1863 A n°. 14, betrekkelijk instellingen van weldadigheid (1 port.).

(Idem.)

Sluiten