Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

41—45. Medische politie.

41—44. Opgaven van aangetasten door de pokken, 1870— 1873 (4 port.).

(Verg. o. a. Staat van Aanw. 1897 blz. 111, overdr. blz. 34.)

45. Staat van voordracht voor het toekennen van een blijk van tevredenheid van regeeringswege aan hen die zich gedurende de cholera-epidemie in 1866 hebben onderscheiden (1 port.).

(Verg. Siaat van Aanw. 1894 blz. 114, overdr. blz. 2.)

46 en 47. Vakant.

48 en 49. Middelen van vervoer, enz.

48a en b. Twee registertjes van door den Minister van Binnenlandsche Zaken verleende concessiën tot het ondernemen van diensten met postwagens, diligences en stoombooten, 1859—1866, 1867—1879.

(Idem.)

49. Een dossier betrekkelijk den aanleg van telegraaflijnen, 1859 en 1860 (1 port.).

(Idem.)

50—66. Nationale Militie.

50. Diverse stukken betrekkelijk de Nationale Militie (1 port.).

(Idem.)

51. Antwoorden op 18 juli 1851 A n°. 11 en 21 october 1851 A n°. 20, betrekkelijk verevening van onkosten voor miliciens (1 port.).

(Idem.)

52—64. Stukken betrekkelijk de verdeeling van het kontingent der Nationale Militie, 1856, 1859, 1862, 1864, 1871, 1873—1879 (13 port.).

(Idem.)

65. Stukken betrekkelijk de mobilisatie in 1870 (oproeping van militieplichtigen, aankoop van paarden, enz.) (1 port.).

(Idem.)

Sluiten