Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

79—82. Idem idem ten laste van het Departement van Binnenlandsche Zaken, 1853—18(56 (4 dln.).

(Verg. Staat van Aanw. 1894 blz 114, overdr. blz. 2.)

83. Idem idem wegens justitie-kosten, 1860—1866 (1 dl.).

(Idem.)

84. Polders.

84. Antwoorden op 24 november 1868 A n°. 47, betrekkelijk de juiste benaming der polders, hunne grootte en hun bestuur (1 port.).

(Idem.)

85 en 86. Provinciaal verslag.

85 en 86. Stukken voor het opmaken van het provinciaal verslag over 1861 en 1873 (2 port.).

(Idem.)

87 en 88. Rampen.

87 en 88. Opgaven door de divisie Marechaussee in Noordbrabant en Zeeland betrekkelijk branden en andere onheilen, en betrekkelijk handelingen door haar verricht in het belang van de politie en justitie, 1864 en 1873 (2 port.).

(Idem.)

89. Schutterij.

89. Een dossier diverse stukken betrekkelijk de schutterij (1 port.).

(Idem.)

90. Staatsloterij.

90. Naamlijst der gedelegeerden van de eerste en tweede klasse der Staatsloterij in Noordbrabant, 1850—1873 (1 port.).

(Idem.)

91. Tolverpachting.

91. Stukken betrekkelijk tolverpachting, 1868—1871 (1 port.).

(Idem.)

Sluiten