Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92. Veeziekte.

92. Antwoorden op 10 december 1866 A n°. 10, betrekkelijk maatregelen tegen de uitbreiding der veepest (1 port.).

(Verg. Staat van Aanw. 1894 blz. 114, overdr. blz. 2.)

93—97. Watersnood.

93. Antwoorden op 28 mei 1855 A n°. 1, betrekkelijk schade door watersnood (1 port.).

(Idem.)

94. Berichten (meest telegrammen) betreffende de waterstanden tijdens den watersnood in 1861 (1 port.).

(Idem.)

95. Stukken betrekkelijk den watersnood in 1876 (1 port.). (Idem.)

96. Diverse stukken betrekkelijk den watersnood in 1855, 1861 en 1876 (1 port.).

(Idem.)

97. Stukken betrekkelijk de noodlijdenden door den watersnood in 1861 (1 port.).

(Idem.)

98. Zuid- Willemsvaart.

98. Stukken betrekkelijk de Zuid-Willemsvaart (1 port.). (Idem.)

99. Varia.

99 Een pak stukken van diversen aard, waarbij: reglement op het houden van springstieren, 1852; idem ter bevordering der paardenfokkerij in Gelderland, 1854; een staat van den loop der bevolking over 1876; een plan ter verbetering van den toestand der Maaspolders, door den heer Linsen aan de Provinciale Staten aangeboden (1 port.).

(Idem.)

Sluiten