Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i—J4. Armwezen.

1. Stukken betreffende het jaarverslag over het armwezen, 1861 (1 port.).

(Verg. Staat van Aanw. 1895 blz. '250, overdr. blz. 2, 10°.)

2. Staten van ondersteunde armen, 1868 (1 port.).

(Idem.)

3—5. Aanmaningen tot restitutie van ondersteuningsgelden op grond van art. 56 der wet van 28 juni 1854, n°. 100, 1867 (3 port.).

(Idem.)

6 en 7. Idem, 1869 (2 port.).

(Idem.)

8—10. Ingezonden staten aanwijzende het maximum van onderstand over 1863, 1865 en 1870 (3 port.).

(Idem.)

11. Staten van inkomsten en uitgaven betrekkelijk het armwezen over 1866 (1 port.).

(Idem.)

12. Diverse stukken betrekkelijk armwezen, 1855—1879 (1 port.).

(Idem.)

13. Antwoorden op 22 december 1855 G nn. 150, betrekkelijk geneeskundige armenpraktijk (1 port.).

(Idem.)

14. Antwoorden op 20 februari 1868 G n°. 135, betrekkelijk idem (1 port.).

(Idem.)

15. Begraafplaats Orthen.

15. Stukken betrekkelijk de begraafplaats te Orthen, 1862/8 (1 port.).

(Idem.)

Sluiten