Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16. Bevolking.

16. Minuut-verslag dd. 2 november 1860 G n°. 142 aan den Minister van Binnenlandsche Zaken over de ontwerpen van besluit betreffende een nieuwe regeling der bevolkingsregisters; met vele bijlagen en kladden (1 port.).

(Verg. Staat van Aanw. 1904 blz. 127, overdr. blz. 39.)

17. Burgemeesters en Gemeentesecretarissen.

17. Antwoorden op 22 februari 1867 G n°. 115, betrekkelijk herziening der jaarwedden van burgemeesters en secretarissen (1 port.).

(Verg. Staat van Aanw. 1895 blz. 250, overdr. blz. 2, 100.)

18. Gemeentebegrootingen.

18. Antwoorden op 26 november 1874 G n°. 165, betrekkelijk het inzenden van gemeentebegrootingen (1 port.).

(Idem.)

19—21. Gemeentebelastingen.

19. Registers van plaatselijke belastingen met koninklijke goedkeuring geheven, 1865/66 (1 port.).

(Idem.)

20. Ingezonden besluiten tot heffing van plaatselijke belastingen op het gedestilleerd, 1862 (1 port.).

(Idem.)

21. Verzamelstaten der opbrengst van de belasting op het gedestilleerd, 1861—1866 (1 port.).

(Idem.)

22—27. Gemeentebesturen.

22—26. Ingezonden processen-verbaal van de verkiezingen van leden voor den gemeenteraad, 1851, 1852, 1859, 1869 (5 port.).

(Idem.)

27. Berichten betreffende veranderingen in het personeel der gemeentebesturen, 1879 (1 port.).

(Idem.)

(1905) 2

Sluiten