Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45. Kerkgenootschappen.

45. Staten en stukken betrekkelijk autorisatiën tot aanvaarding van legaten en tot het houden van publieke verkoopingen aan kerkgenootschappen en instellingen van weldadigheid verleend, 1855 (1 port.).

(Verg. Staat van Aanw. 1903 blz. 76, overdr. blz. 10.)

46—48. Kiezerslijsten.

46. Inzendingen van kiezerslijsten voor 1851, (1 port.).

(Verg. Staat van Aanw. 1894 blz. 250, overdr. blz. 2, 10°.)

47. Lijst der hoogst-aangeslagenen met bijbehoorende stukken over 1875 (1 port.).

(Verg. Staat van Aanw. 1904 blz. 126, overdr. blz. 38.)

48. Lijst van hoogstaangeslagenen over 1864 (1 port.).

(Verg. Staat van Aanw. 1895 bl. 250, overdr. blz. 2, 10".)

49 en 50. Krankzinnigen.

49. Stukken betrekkelijk Rijks- en Provinciale bijdragen tot verpleging van behoeftige krankzinnigen, 1857-1881 (1 port.).

(Idem.)

50. Stukken betrekkelijk verpleging van behoeftige krankzinnigen, 1851—1853, 1858 (1 port.).

(Idem.)

51—56. Marechaussee.

51 en 52. Stukken betrekkelijk de kazerneering deiMarechaussee, 1853—1869 (2 port.).

(Idem.)

53 en 54. Begrootingen van kazerneeringskosten enz. der Marechaussee, 1854, 1856—1860, 1867 en 1868 (2 port.).

(Verg. o. a. Staat v. Aanw. 1901 blz. 133, overdr. blz. 29, 5".)

55 en 56. Rekeningen idem, 1855—1860,1867,1868 (2 port.).

(Verg. Staat van Aanw. 1895 blz 250, overdr. blz. 2, 10".)

Sluiten