Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Registers van aangiften tot bekoming van tijdelijken vrijdom van grondbelasting of van verhooging van grondbelasting, ex ollicio verleende restitutiën voor gebouwde en ongebouwde eigendommen, enz., 1862—1864, 1867, 1868 (1 port.).

(Verg. Staat van Aanw. 1895 blz. 250, overdr. blz. 2, 10°.)

5. Minuut-opgaven der ontgonnen gronden en bij het provinciaal bestuur ingekomen le en 2e aangiften, 1843— 1856 (1 port.).

(Idem.)

6. Modellen, 1841—1847 (1 port.).

(Idem.)

7. Portefeuilles met 1" aangiften, 1841—1870 (38 port.).

(Idem.)

8. Idem 2e aangiften, 1842—1870 (37 port.).

(Idem.)

9. Idem diverse 2° aangiften (1 port.).

(Tot in 1862 zijn de minuut-besluiten gesteld op de aangiftebiljetten zelf, daarna zijn de beslissingen over eenige aangiften telkens verzameld en opgenomen in één minuut besluit.)

(Idem.)

10. Lijsten van verleende vrijdommen van grondlasten ter zake van landontginning, 1874—1875 (1 port.).

(Idem.)

11. Partij aangiften, bij besluit van Ged. Staten van . . februari 1856, G, n°. . . op voordracht van den Commissaris des Konings als overbodig in het archief gedeponeerd. (1 port.).

(Idem.)

12. 20 stuks vermoedelijk vervangen le aangiften (doorgescheurd) (1 port.).

(Idem.)

III. Gedeelten van de archieven van de Commissarissen des Konings en der Gedeputeerde Staten van Noordbrabant.

De in het Overzicht onder n°. 1 genoemde verzameling (Archiefverslagen XXV, blz. 98, overdruk blz. 9) is thans geheel verdwenen, deels

Sluiten