Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teil gevolge van de in dat overzicht reeds genoemde oorzaken, deels omdat de stukken zijn gesplitst en teruggebracht óf tot het archief van den Commissaris des Konings óf tot dat van Gedeputeerde Stalen. De onder n°. 2 genoemde aldeelings agenda's behooren te worden gesplitst en gevoegd in de reeksen hiervoor genoemd op blz. 2 en 3 en blz. 12 en 43. De onder n°. 3 genoemde dossiers konden voorloopig geen plaats vinden in een der beide archieven, of in de chronologische reeksen daarvan. De stukken zijn chronologisch per dossier geordend.

2. Te zamen gebonden afdeelings-agenda s van den Commissaris en de Gedeputeerde Staten :

a. betrekkelijk armwezen, 1864 en 1865 (2 dln.).

b. idem van een der afdeelingen (Waterstaat?) 1871— 1874 (1 dl.).

3. Dossiers van telkens over eene zaak gewisselde stukken in 24 portefeuilles, genummerd 1—24.

1. Stukken betrekkelijk beurzenstichtingen, 1856 — 1860 (1 port.).

(Verg. Staat van Aanw. 1902 blz. 107, overdr. blz. 9, n°. 13.)

2. Idem betrekkelijk het bouwen van bruggen over de Eendracht en de Maas, 1851—1858 (1 port.).

3. Idem betreffende de concessie voor de oprichting van een garancinefabriek te Zevenbergen, 1858 (1 port.).

(Verg. Staat van Aanw. 1902 blz. 107, overdr. blz. 9, n°. 11.)

4. Idem betrekkelijk de haven van Geertruidenberg, 1854-1868 (1 port.).

5—11. Idem betrekkelijk de gemeentelijke comptabiliteit (7 port.).

(Verg. Slaat van Aanw. 1895 blz. 250, overdr. blz. 2, 9U.)

12. Idem betrekkelijk de onlusten te Helmond, 1853— 1855 (1 port.).

13. Idem betrekkelijk de kosten van onderhoud der huizen van bewaring, 1851—1877 (1 port.).

14. Idem betrekkelijk het kanaal van Grave naar den Amer, 1851 — 1868 (1 port.).

15 Idem betrekkelijk bijdragen tot het Burgerlijk Pensioenfonds, 1851—1865 (1 port.).

Sluiten