Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koniug va» Holland dd. 1G april 1807 betrekkelijk de overgave van de domeinen aan de Kroon, om overschrijving en registratie van dien overgang op de kohieren of registers van eigendom te doen geschieden (zes klampen tienden).

2. Een tweetal minuten of concepten van uitgegane stukken.

a. Concept van een verklaring betrekkelijk de in 1740 en 1747 ten behoeve der defensie geïnundeerde landen.

b. Minuut-antwoord (negatief) op de aanschrijving van de Gecommitteerde Raden dd. 19 september 1749 om opgave van brouwerijen, zeepziederijen, zontkeeten en korenmolens.

3. Verklaringen over en lijsten van nieuwe getimmerten. afgezande landeiijen en genegotieerde kapitalen, afgelegd in 1731 (in voldoening aan de resolutiën van de Staten van Holland en West-Friesland dd. 0 september 1729 en 1 december 1730); 1732,1734,1735,1737—1739, 174-2. 1752-1755, 1757, 1759- 1777 (alle in voldoening aan de resolutie van '28 februari 1732) (een pakje).

4. Conditiën van besteding van de collecte van de dorpsverponding (ordinaire en extraordinaire)

Sluiten