Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

253. I718 januari 15 (één reëele 100* p.); idem.

254. 1719 januari 17 (één reëele 100e p.); idem.

'255. 17'iü april 16 (één reëele 1CKW p.); idem.

256. 1721 januari 1 (één reëele 100e p ); idem.

257. 1722 april 21 (één reëele 100e p.); idem.

258. 1723 januari 2 (één reëele 100e p.); idem.

259. 1724 januari 4 (één reëele 100e p.); afgelegd door de erfgenamen David Mans.

260. 1725 januari 5 (één reëele 100e p.); idem.

261. 1726 januari 1 (één reëele 100e p.); idem.

262—337. Rekeningen afgelegd aan schout, burgemeester en gerecht, later aan schout en municipaliteit of gemeentebestuur door de collecteurs van den V2 reëelen 100s.tel1 penning of extra-ordinaire verponding, geconsenteerd door de Staten van Holland en West-Friesland, (de meeste met de bijlagen): 262—286. 1727—1751. Collecteur :Gerrit Bax

Sluiten