Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K». T I T E Ij X. I'orlo.

Ct.

'252 Welt (Die). Jahrgang X 1906 Januar-Juni. No. 1-81. Köln. gr.4°.

253 „ „ „ X 1906. Juli-December No. 32-52. „ „

254 „ „ „ XI 1907. Januar-.Tuni No. 1 31. „ ,,

255 „ „ „ XI 1907. Juli December No. 32-52. „ „ '256 ,, „ Separatausgabe des VIII Zionistencongress. „ „ 257 Wie schaffen wir ein starkes Geschlecht in Russland ? Brochure 2 '258 Wilde (Oscar). Salome. Trauerspiel. Leipzig 19U4. 8°. 4

259 Wolff (Isidorj. Die Verbreitung des Turnens unter den .luden.

Roferat. Berlin 1907. 8°. 2

260 Zangwill (I ) The mantle of Elijah London 1906. 8°. 10

261 Zehn Jahre Zionismus (brochure) Köln. 1907. 8°. 2

262 „ „ „ ( ,, Jargon). 2

263 Krede ben Heik. Het volk dat geschapen zal worden. Rotter¬

dam 1907 8». 8

'264 Ein Jude Deutscher Kultus. Unsere Judenfrage. Berlin 1906. 8°. 4 265 Was will der Zionismus? Brochure Berlin 1906. 8°. 8

De met een * gemerkte Nos. zijn door schenking verkregen. Dit voorbeeld vinde navolging!

Steunt het Nationaalfonds I

Alle op Zionistisch gebied verschijnende boeken, plaatwerken, reproductie's enz. zijn verkrijgbaar tegen gewone boekhandel-prijzen bij den Brochurehandel van den Nederlanclschen Zionistenbond.

59 Jan van Nassaustraat. - DEN HAAG.

Vanaf 1 December e.k. sal optreden als bibliothecaresse Me/. E. VAK SOU, Singelstraat 4, Deventer. Alle medefleelinyen en aanvragen, de bibliotheek betreffende, gelieve men aan haar adres te richten.

Sluiten