Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. verstond onder deze uitspraak iets anders, dan wij er tegenwoordig mee bedoelen, d. i. ga bij uw onderwijs te werk, zooals de natuur van het kind dit verlangt. In dezen geest werd het beginsel „handel in overeenstemming met de natuur" wel toegepast door Rousseau, maar nog niet door C. De laatste bedoelt er mee: handel bij uw onderwijsop dezelfde wijze, zooals de natuur in het algemeen haar werken ten uitvoer brengt. Het is dus weer de toepassing der syncretische methode, die C. tot zijn opvoedkundige regels doet komen.

Wat wenscht hij aan de natuur te ontleenen ?

1° Grondbeginselen ter verlenging van het leven, om al het noodzakelijke te leer en.

2° Grondbeginselen voor de bekorting der leerstof, om sneller te leeren.

3° Grondbeginselen tot aangrijping van gelegenheden, om zeker te leeren.

4° Grondbeginselen voor de ontsluiting van den geest, om gemakkei ijk te leeren.

5° Grondbeginselen voor de scherping van het oordeel, om grondig te leeren.

Achtereenvolgens zal hij nu in de volgende hoofdstukken eerst punt 1, 3, 4 en 5 en daarna punt 2 bespreken gaan.

Hoe kan men het leven verlengen ? Wij hebben het leven niet kort ontvangen, maar wij maken het kort. Het leven is lang, indien men het weet te gebruiken. Twee middelen zijn daarom noodig. Het lichaam moet worden verzorgd en de geest opgevoed. „Men behoort te bidden, dat in het gezonde lichaam een gezonde geest won e."

Yoor het lichaam is daartoe noodzakelijk: 1° geregelde, matige en eenvoudige voeding; 2° beweging en oefening; 3° behoorlijke afwisseling van arbeid en rust en de laatste niet alleen des nachts, maar ook des daags, want het is niet goed te lang achtereen bezig te zijn. Voor de school ligt hier een gewichtige les in opgesloten: „De juiste inrichting der school bestaat voor een groot gedeelte in een behoorlijke verdeeling van arbeid en rust, of van bezigheid, rustpauzen en uitspanninge n."

Als wij dit lezen, kunnen wij ons haast niet begrijpen, dat dit alles reeds geschreven is in de eerste helft der zeventiende eeuw,

Sluiten