Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Geertrui; Hoe Geertrui haar kinderen leert; Getal- en Vormleer.x)

Den roman Lienhard en Geertrui zou men in weinig woorden kunnen kenmerken als een pleidooi voor opvoeding door onderwijs. Het volk, dat aan zich zelf overgelaten geen goede opvoeding deelachtig wordt, vervalt tot onkunde, bijgeloof, onzedelijkheid en ongodsdienstigheid. Hiertegen bestaat slechts één middel: door een onderwijs, dat alle krachten van den menschel ij ken geest oefent, het kwade bestrijden en h et goede aank weeken. In het kort komt de inhoud van den roman, die naar onzen smaak veel te langdradig en breedsprakig is, hierop neer:

Het dorpje Bonnal is door het slecht gedrag van den schout in diep treurigen toestand geraakt. De dorpelingen worden door hem verleid, hun zuur verdiend geld in de herberg die hij gepacht heeft, te verteren. Er is in het heele dorp slecht één gezin, dat een uitzondering op den regel maakt, dat is het huisgezin van Lienhard en Geertrui. Ook hier dreigt echter gevaar. Want hoewel Lienhard een ijverig en bekwaam man is, die als metselaar voor vrouw en kinderen zonder bezwaar het brood kan verdienen, laat ook hij zich door den schout verleiden en raakt hij verslaafd aan den drank. Geertrui onderhoudt hem daarover ernstig en hij bekent haar, dat hij geheel in de macht is van den schout. Hij is hem namelijk geld schuldig en nu weet hij, dat de schout hem gerechtelijk zal laten vervolgen, als hij de herberg niet bezoekt, terwijl het bezoeken der herberg hem zijn geld doet verliezen en ongeschikt maakt voor zijn werk.

Geertrui is echter niet voornemens hierin te berusten. Zij gaat naar Arner, den heer van het dorp, en legt hem den treurigen toestand bloot. Deze belooft tusschenbeiden te zullen komen.

Den volgenden dag komt Arner in het dorp en deelt daar mee, dat hij aan Lienhard den bouw van een nieuwe kerk zal opdragen. Tevens vindt hij gelegenheid, den schout te spreken. Deze verzekert echter, dat hij onschuldig is en geen der andere dorpelingen wil of durft hem beschuldigen, dan alleen een oud man.

De schout, Hummel, stelt na het vertrek van Arner allerlei

!) B|) het schrijven van dit artikel maken wjj gebruik van „Lienhard und Gertrud'', „Wie Gertrud ihre Kinder lehrt" „Reclam-uitgave" en van de gezamenlijke werken onder toezicht van Prinsen vertaald.

Sluiten