Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de 2 pond kost, het 20»te deel van datgene zijn wat 40 nnnrf , kosten ; 6 cent is het 20... deel van 20 maal 6 of, 120 cent

«Het getal ponden, welker waarde in centen onbekend is is 20 maal zoo groot, als het getal ponden, welker waarde ïekènd la dus moet ook deze waarde 20 maal zoo ernnt . T ' der onbekende ponden, 20 maal 6 cent is 120 cent'.

6 'of CT 1 P°nd 6 Cent kosfc' dan ^1 40 pond 40 maal

6, of 240 cent kosten; doch nu kost niet 1, maar 2 t-

dus is het gevondene het dubbel van datgene watziiknsï h

halve moet nog de helft worden genomen, de helft van Lo fs^o.»

zeer6ontaard? £ Ye scht" was'ZtZÏ eZZT"

van de verschillende gevallen, die zich b(j de snijding e" hét even" wijdig loopen van rechte lijnen konden voordoen. Toch blijkt uit een nanwkennge lezing, dat P. ook hier niet alleen van aai schouwing wilde uitgaan, maar voortdurend .

n?daeTae;db ,'TT Ze'fS kU""e° de voorstander, »aPn dt

handenarbeid zich met evenveel recht op P. als on Fmhni beroepen, al doen zij dit gewoonlijk niet. Steeds moet de leerling J, 6 e' de 1Jnen bekken en zijn gevolgtrekkingen uit het aan

is hTdatTe w r °° IT WÜ (bl' 343)1 »Gewigtiger daarentegen s het, dat de leerling tijd en gelegenheid vinde, om ui de moeiielL)

vaardigeT" Bh°hCdhfeid d6f regelmatige' van bordpapier te verg • ij lichamen met gebogen vlakken heet het (bl 345)-

.In plaats van bordpapier geeft men den leerling kleTof anderé vervaardiger^ ZT^-T T"

bruïken." J ' daartoe ge-

In het tweede hoofdstuk der vormleer geeft P. een uitstekenden eergang voor de berekening der oppervlakten van rechthoeken waarbij de leerlingen voortdurend zelfwerkzaam mnpt- '

behang 0^rvtob-ekening sluit eenJeZnZTe behandeling der vierkantsworteltrekking aan.

genoV°horte„re^nin8 iS-,;in'iel' ""VOerig' maar toch duidelijk

genoeg, om den lezer inzicht in P.'s bedoelingen te geven L kubiekworteltrekking sluit hierbij weer aan.

Het derde hoofdstuk der vormleer bevat verder nog een aan schouwe!,jke meetkunde met toepassing op het eenvoudig fandmeten nemen h'e™ee ™ P- afscheid. Moge het ons gelut"Ijn"'

Sluiten