Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vijfde gave. Een kubus verdeeld in 27 kleinere kuben; 21 van die 27 kleine kuben zijn onverdeeld, de 6 overige zijn weder verdeeld . 8 kleinere kuben zijn verdeeld in 6 driezijdige prisma's en de 3 andere in 12 driezijdige prisma's; in het geheel bevat dus deze gave 39 stukjes.

Zesde gave. Een kubus verdeeld in 27 bouwsteenen, verhouding 1, 2, 4; 18 van de 27 bouwsteenen zijn onverdeeld, de 9 overige zijn weder verdeeld : 3 bouwsteenen in 6 halve bouwsteenen, verh. 1, 1, 4; 6 bouwsteenen in 12 halve bouwsteenen, verh. 1, 2. 2; in het geheel bevat dus deze gave 36 stukjes.

De mozaïekplaatjes, a. vierkante plaatjes, b. rechth. gelijkb. driehoeken, c. gelijkzijdige driehoeken, d. rechth. ongelijkb. driehoeken, e. stomph. gelijkb. driehoeken. Gewoonlijk zijn de plaatjes aan boven- en onderzijde verschillend gekleurd.

Legstokjes. Stokjes in drie grootten (verh. 1, 2, 4.). Zij worden gebruikt tot het leggen van figuren en evenzeer volgens de bedoeling van Fröbel tot het maken van letters (hoofdletters) bij het leesonderwijs. Stokjes zijn in de latere jaren in de volksschool ook vrij algemeen in gebruik gekomen bij het rekenonderwijs.

Gelede staaf of vouwstokje. Deze heeft het meest overeenkomst met een timmermansduimstok; men heeft ze van drieledig tot tienledig toe.

Erwtenstokjes. Puntige stokjes in verschillende grootten, die door middel van geweekte erwten, wasballetjes of kurkjes tot flguren verbonden worden.

Het ring- of cirkelspel. Heele en halve cirkels van gelakt ijzerdraad, waarmee verschillende figuren worden gelegd.

Draadleggen. Een aan beide uiteinden saamgeknoopte draad woidt vochtig gemaakt. Door middel van een griffel vormt men van die draad verschillende figuren.

Vouwen. Voor het vouwen gebruikt men in den regel vierkante bladen papier. Soms ook worden rechthoekige bladen gebruikt.

Snoeren. Dubbele papierstrooken worden tot figuren omgevouwen en meerdei e strooken door elkaar heen gevlochten tot samengestelde figuren.

Sterretjeswerk. Reepjes papier worden tot sterretjes gevlochten, welke gebruikt worden tot het maken van portretlijstjes, het versieren van bloempotten, enz.

Vlechtmatjes. Een vlechtmat, een rechthoekig stuk papier, van insnijdingen voorzien, wordt met behulp van een vlechtnaald en

Sluiten