Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrouwen uit uw geboortestreek wedijveren kon. Indien gij dus naar de uwen terugverlangt, zeg het dan vooraf, en wij blijven goede vrienden, zonder meer."

Hij belootde haar trouw te zullen blijven aan het land, waaraan hij zijn welvaart te danken had, en het nooit anders meer dan voor enkele achteenvolgende maanden te verlaten, en hij hield niet alleen woord; maar toen eenmaal zijne ouders gestorven waren, kostte het hem geen moeite hoegenaamd meer die belofte na te komen. Zijne overige bloedverwanten hadden allen thans eigen haard en andere belangen dan de zijne ; hij was te vroeg vertrokken om hechte vriendschappen in het moederland te hebben aangeknoopt, en de grond, die hem zoo rijkelijk gezegend had, werd hem steeds dierbaarder. Zijne kinderen voedde hij dan ook op als echte Boeren. De dochters huwden nog voor haar twintigste jaar met jonge lieden uit de streek ; wat zijn eenigen zoon betrof, hij zocht altijd een meisje te ontdekken, dat hem schoon en goed genoeg toescheen om Herman's bruid te worden ; want de jongeling vereenigde in zijn oogen alle denkbare hoedanigheden van hart en geest, en een koningsdochter zou nauwelijks bij hem gevoegd hebben, volgens den vóór zijn tijd verouderden man.

,,Ik moet zoeken, en mij daarmede haasten,"

Sluiten