Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,,Het zou het tweede zijn dat ik vond, Herman, en God geve dat gij eenmaal uwe vrouw waardeeren moogt, zooals ik het steeds uwe moeder heb gedaan. De jonge lieden onzer dagen beginnen er vreemde denkbeelden op na te houden, die mij menigmaal van schrik vervullen ; want, zoo zij de Europeesche zeden aan gaan nemen in dit gelukkige land, dan gaat het ten gronde, even zeker en gewis als Rome verdwenen is, en als Frankrijk in verval zal geraken. Herinner u altijd dit ééne : dat het gezin, waar de vrouw niet de plaats verkreeg, welke haar rechtens toekomt, ten ondergang veroordeeld is, omdat men er niets van de kinderen kan verwachten. Verdruk de moeder, en uwe zoons en dochters zullen tot wilde, loszinnige menschen opgroeien, dat is eene wet die nimmer faalt. Maar om nu op een ander uwer woorden terug te komen : gij schijnt er mij een verwijt van te maken dat ik niet ieder tot schoondochter hebben wil . . .

„Van ieder is geen sprake, vader/' lachte de jonge man. ,,Ik ben verstandig genoeg om te weten dat het niet helpen zou, of ik al aankwam met het een of andere mooie dienstmeisje ; maar Roza van den Honert, bij voorbeeld ? Er viel toch niets tegen haar te zeggen ; zij is lief en mooi en haar vader is iemand . . .

„Die rijk werd door de Engelschen op allerlei

Sluiten