Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willem antwoordde niet, en zijn tochtgenoot, die in zijn goedhartigheid begon te vreezen al te scherp te zijn geweest, hervatte na een poosje :

,,Zeg mij nu eens gulweg wat gij denkt van het ongeluk dat Philias Norton overkomen is ?"

,,Wat zou ik er van kunnen denken ?" klonk

het gemelijk : „Ik begrijp er hoegenaamd niets

>)

van.

„Hij heeft vele vijanden onder zijne ondergeschikten, niet waar ? Men zegt dat hij bijzonder

hardvochtig is."

„Hij eischt veel van hen, dat is waar ; maar hij geeft zelf het voorbeeld van hard werken. Neen, ik geloof niet dat zijne bedienden en arbeiders zijne gevaarlijkste vijanden zijn. Hij heeft tal van benijders en die schuilen onder de Boeren der streek. Het is ongelukkig genoeg, zoowel voorhemzelven als voor zijn dochter, die toch onschuldig is aan alles."

„Zijne dochter? Ik meende dat Philias Norton weduwnaar zonder kinderen was," luidde het verbaasd.

„Neen; hij leefde gescheiden van zijne vrouw, dat is alles ; hij had haar uit eigen beweging de zorg afgestaan voor hunne drie kinderen, die natuurlijk in Engeland, waar de moeder achtergebleven was, eene vrij wat beter opvoeding konden ontvangen dan hier. Een half jaar geleden is zijne vrouw onverwacht gestorven ; de

Sluiten