Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stand ; binnen kort zou zij naar haar vaderland terugkeeren, en ik begreep maar niet waarom zij dagelijks weende en zich liefst zooveel mogelijk in de eenzaamheid afzonderde. Ik gevoelde zulk een diep medelijden met haar dat ik haar met oplettendheden overlaadde en ten slotte ook haar vertrouwen won. Haar vader, vertelde zij mij, een adjudant van den Russischen Keizer, was door den Czaar te Helsingfors aangesteld als generaal van politie, dat wil zeggen dat hij zoo goed als tot spion moest dienen aan het Russische gouvernement, om steeds elke ontevredenheid, elke verborgen rebellie in Finland uit te vinden en over te brengen, opdat de schuldigen zouden worden gestraft, en het arme kind kon de minachting niet dragen, welke de onderdrukte bevolking openlijk jegens heel hare familie aan den dag legde. Ik heb hare gevoelens nooit zoo goed begrepen als nu ik over een dergelijk lot voor mijzelve dacht."

„Maar zoover zal het hier nooit komen," sprak Ainstowe geruststellend.

,,Die dag moet vroeg of laat aanbreken," antwoordde zij hoofdschuddend : „waak er tegen dat het nu reeds geschieden zou, dat is alles wat ik vraag."

In dien tusschentijd had Herman Willem van den Honert aan het verstand gebracht dat men voor het oogenblik zijne diensten niet meer

Sluiten