Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE HOOFDSTUK.

Den volgenden morgen was Elisabeth als gewoonlijk reeds om vijf uur op en heel verbaasd, bij het betreden der eetkamer, haar zoon, gekleed en wel, met het hoofd voorover op de tafel gebogen, slapende te vinden.

,,Arme jongen !" zeide zij, hem liefderijk over de golvende lokken strijkende, toen het licht, dat zoo plotseling het vertrek binnendrong, hem met een schrik deed ontwaken : „Zijt gij dan in het geheel niet ter ruste gegaan ?"

„Neen, moeder," antwoordde hij, zich blijkbaar moetende inspannen om tot het besef der werkelijkheid terug te keeren : ,,ik heb immers niet gedroomd ? Philias Norton werd hier gekwetst binnen gedragen, niet waar ?"

„Ja, zeker ; maar kwam er dan niemand naar hem omzien ?" klonk het verbaasd.

„Zijne dochter en de Engelschman, die bij hem aan huis vertoefde, zijn gekomen, zoodra Willem hun de Jobstijding had overgebracht," hernam de jongeling, wien het voorgevallene

Sluiten