Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gij ducht bovendien zelf het verdacht geraken in de oogen van dit oprechte, eerlijke volk. Aan mijne zijde zult gij daarvan niets te vreezen hebben. Wij gaan een stil, maar rustig leven te gemoet, in het eene of andere schoone land, waar ook gij een werkkring zult vinden onder de vrouwen en kinderen, en waar wij steeds nauwer aan elkander verbonden zullen geraken. Zeg, liefste, is dat alles u nog niet voldoende ? Mij komt het voor als heel veel voor deze aarde, die slechts ten deele het hart bevredigen kan.

„Het is veel, maar het is mij niet genoeg," sprak het jonge meisje haastig, als hunkerde zij er slechts naar een eind aan dit gesprek te maken : „Ik gevoel zeer goed dat negen van de tien vrouwen in mijne plaats zouden meenen dat men haar alles aanbood, waarnaar haar hart slechts zou kunnen verlangen, maar ik weet tevens dat de vriendschap, de ware vriendschap die ik u toedraag, in niets gelijkt op de liefde, zooals ik mij voorstel dat zij vroeg of laat tot de meeste vrouwen komt, zooals een voorgevoel mij zegt dat ook ik haar eenmaal zal leeren kennen, en ik mag u, in ruil voor uwe gehechtheid, niet blootstellen aan het gevaar dat ik, terwijl mijn lot voor altijd aan het uwe verbonden was, den man zou ontmoeten, die mij van stonde af aan dierbaar werd boven alles. Gij schildert mij de zonnige kanten af van het

Sluiten