Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van vrienden ; zij wenschen ons allen te helpen want wij moeten naar huis, en gij zijt gekwetst zoodat men u over moet dragen. O! vader, houd u zoo rustig mogelijk, bid ik u. Wat moeten wij beginnen, als gij ons tegenwerkt ?

„Ons helpen, dwaas kind !" riep Philias Norton met bittere spotternij uit: „Gij kent hen niet; zij willen mij ergens opsluiten, misschien wel vermoorden, zeg ik u ; ze weten wat zij van mij te duchten hebben, en ben ik eenmaal weg zullen ze de papieren van het Bond stelen. Jaag ze weg, roep Ainstowe, luid de noodklok om de Kaffers ; snel, snel, zeg ik u 1 Ze willen mij dooden. Ze weten dat ik bevelen uit Engeland ontvangen heb en zonder ontferming voor de Boeren zal zijn.. Red mij daarom ; gauw, gauw, aan het werk! Ik wil niet sterven voor de diamantvelden hun ontnomen zijn .

Sedert eenige oogenblikken werd nog slechts de heesche stem van den zieken man gehoord. Eleanor waagde het niet langer een woord te uiten ; wat zij van den aanvang af gevreesd had was geschied; haar vader had zichzelf verraden, en haar bleef niet eens de hoop over dat zijne woorden niet verstaan of wel verkeerd uitgelegd zouden zijn. Hij had daartoe te duidelijk gesproken; één enkele schuwe blik, op Moorbreggen's gelaat, geworpen, overtuigde haar daarvan. De zware wenk-

Sluiten