Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fabelachtige sommen hebben betaald ; zij hebben groote huizen in de stad en fraaie landgoederen ; maar de meesten hunner zijn arm, zeg ik u. Geen roede van hun landerijen, geen stuk hunner bezittingen, dat niet bezwaard is met hypotheken of iets anders. Hunne schuldeischers laten hun geen rust, en zij houden er stallen en jockey's op na, ter eere van de wedrennen, dien hartstocht der Engelschen, die al hunne inkomsten verzwelgen, zonder nog de sommen meê te rekenen, bij spel en weddenschappen verloren. Negentig van de honderd dier zoo benijde heeren, vragen zich bezorgd af hoe zich staande te zullen houden. De Transvaal kan daartoe het middel zijn, evengoed als Siberië met zijn mijnen moet dienen om in de weelde van het Russische hof en de overheidspersonen van dat rijk te voorzien. Neem Siberië weg en gij zult plotseling armoede zien heerschen onder de thans in rijkdom badende Moskovieten; schenk de mijnen der Transvaal aan Engeland, en voor langen tijd zullen daar de prinsen en ministers van geldzorgen ontslagen zijn. Mannen als Philias Norton worden door hen vooruitgezonden en goed betaald. Zij moeten den weg voor hen voorbereiden, het sein geven als het gunstige oogenblik gekomen zal zijn. Zij zijn de werktuigen, de verspieders, die hunne ziel aan den Goudduivel hebben verkocht. Indien wij hem

Sluiten