Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven hoe verder te handelen ; maar vertel nog niets van het gebeurde aan de overige bedienden."

„Dat zou ik denken, Meester," antwoordde Tom op een toon, die duidelijk te kennen gaf, dat hij zich zeldenschuldigmaakte aan ontboezemingen tegenover zijne zwarte kameraden : ,,Alleen raad ik u aan Rita ook het stilzwijgen op te leggen, of wel het gansche verhaal is binnen het uur van mond tot mond gegaan."

„Ik zal met haar spreken," en Moorbreggen wonk de vrouw van de kar af te komen en, terwijl Tom op zijn bevel verder reed met zijn somberen last, drukte hij op ernstige wijze der negerin op het hart zich voorloopig nog geen woord omtrent Djaguna's lot tegenover de overige Kaffers te laten ontvallen. Het kleine verschrompelde wezen, dat in slaafsche gehoorzaamheid tot daartoe roerloos bij het lijk had gezeten, zonder op eenige wijze van de minste aandoening blijk te geven, antwoordde, hem vlak in het gelaat ziende met de groote, fluweelzachte oogen:

,,De jonge meester kan gerust zijn ; al wat hij wenscht zal geschieden. Hij en zijne ouders zijn altijd even goed voor de Kaffers, de Kaffers vergeten dat niet en zouden voor hen sterven."

„Dat behoeft gelukkig niet, Rita; maar trouw

Sluiten