Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet op eens tot eene krankzinnige daad over."

,,Neen, neen, het kan niet zijn !" herhaalde Elisabeth, wêer adem scheppende : ,,Hij heeft ons nog nooit één uur verdriet gekost, hoe zou hij dan op eens zulk een ramp over ons hoofd brengen ?"

Intusschen spoorde de jonge Boer meer en meer zijn paard tot spoed aan. Hij had alle krachten moeten inspannen om zich tegenover zijne ouders te bedwingen, hun te verbergen wat er in zijn binnenste omging; maar thans ook werd hij verteerd door eene koorts van onrust, dat hij te laat zou komen om te beletten dat Eleanor reeds haar jawoord gegeven had. Zelfs dan nog zou hij zeer zeker beproeven eene zoo ontzettende verbintenis te doen verbreken, maar Willem zou niet aarzelen hem uit te maken voor een leugenaar, en ook al bezat hij zelf de middelen om Djaguna's beul openlijk in het stof te wringen en aldus het huwelijk te verijdelen, hij gevoelde maar al te goed hoe het hem aan moed ontbreken zou den bruidegom van het Engelsche meisje als een misdadiger te brandmerken. Zou niet een groot deel der schande terugvallen op haar, die toch volkomen onschuldig was?

Zóó snel reed hij voort en zoo diep was hij in gedachten verzonken, dat hij niet ontwaarde hoe drie ruiters op hem aankwamen en pas ver-

Sluiten