Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wante van het slachtoffer, die zou kunnen getuigen wie haar moordenaar is. Men is rijk genoeg op de Groene Hoeve, om zich straffeloosheid te verzekeren tegen de zwaarste ongerechtigheden ; maar mij zal men het stilzwijgen niet opleggen, als het er op aankomt u te beveiligen tegen een gevaar zoo groot als dit."

Eleanor Norton had zich van het paard laten glijden en stond thans, met den rug tegen het edele dier geleund, te turen op het groene dal aan haar voet. Het pad, waarop zij zich bevonden, liep over den heuvel en men zag de eenzame, groene valei in al hare schoonheid liggen, alleen gestoord door de onstuimige wateren van den stroom, die tusschen hare velden voortgolfde. De oogen der jonge Engelsche droegen eene onpeilbare uitdrukking, en zij bleef zoo volhardend zwijgen, dat Herman eveneens ter aarde sprong en haar verontrust naderde.

„Miss Eleanor," zeide hij op zoo ootmoedigen toon, dat zijne stem eene treffende tegenstelling vormde met zijn echt mannelijk, onverschrokken voorkomen : ,,Ik wist vooraf dat ik u pijn zou doen, indien gij hem lief hadt gekregen; maar toch moest ik spreken, het moest."

Het jonge meisje wendde zich plotseling geheel en al naar hem toe en hem aanziende met een blik, die hem aangreep als had hij onverwacht een nog ongekend wonderland voor

Sluiten