Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te zien herleven in onze kinderen. O ! liefste, wat behoeven wij meer ? Gij zult omringd zijn van bloemen en vogels en bosschen en bemind worden zooals nooit nog met eene vrouw het geval is geweest. Wat beteekent daarnaast het bestaan in Europa, dat gij voor mij op gaat offeren, al zal ik u ook altijd zegenen het voor mij veil te hebben gehad ?"

Langzaam hervatten zij hun tocht; zij liepen hand in hand, hunne paarden vergetende, die hen gedwee als honden volgden; maar er werd nauwelijks meer een woord tusschen hen gewisseld. Hermans hart was overvol van geluk; hij kon geen volzin vinden, die uitdrukking gaf aan zijn gevoel. Wat Eleanor Norton betreft, zij peinsde slechts over de toekomst, die haar halt van vreugde, half van schrik vervulde; van vreugde omdat het heerlijk moest zijn zoo van ganscher ziele, zoo onverdeeld bemind te worden, als zij instinctmatig gevoelde dat deze man zou doen.

Sluiten