Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en haard en voor het overige laat heel de aarde ons koud. Zoo zal het ook met Eleanor Norton wezen. Van den dag af dat zij een Boer trouwt, zal zijn land haar land, zijn volk haar volk worden."

„Als gij toch eens gelijk hadt!" mompelde haar echtgenoot, met bekommerde uitdrukking voor zich uit turende.

„Ik ben zeker dat het zoo is," verklaarde Elisabeth met kracht: „Hoe weinig verstand wij ook mogen hebben van alle andere dingen, omtrent ons eigen hart vergissen wij ons niet."

„Maar dan zou ik den jongen voor niets ongelukkig maken!" stamelde de vader.

„Te meer daar het meisje waarlijk allerliefst is, Lodewijk."

„Dat spreek ik niet tegen .... Als zij geen Engelsche ware geweest, zou ik geen schooner dag in mijn leven gekend hebben dan deze.... terwijl nu . . .

„Herman zal haar nooit vergeten, daar ben ik zeker van. Arme jongen! Hij is altijd een voorbeeldig zoon voor ons geweest, en daar straks nog, wat hield hij zich niet goed ! Geen oneerbiedig woord is hem over de lippen gekomen, als moest gij zijne vurigste hoop ook den bodem inslaan."

Moorbreggen knikte sprakeloos. Zij had gelijk, hij had er nog niet over nagedacht hoe

Sluiten