Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

altijd trouw, Eleanor, dien hare belangen, en de dag zal aanbreken, waarop gij erkennen zult dat het de moeite loont haar boven alles te verkiezen .... zelfs, als het zijn moet, boven wie ons dierbaar zijn."

Het jonge meisje wilde antwoorden, voor altijd de boeien afwerpen, die haar van afschuw hadden vervuld, sedert zij de Afrikaansche toestanden en het logenachtige der haar voorgespiegelde zaken had leeren kennen ; maar zij bedwong zich. Wellicht zou haar vader dan zijne toestemming tot haar huwelijk hebben teruggenomen en zij reikhalsde naar een eigen haard, naar het voor altijd verlaten der ouderlijke woning, naar eene groote liefde, die haar verkleumd gemoed verwarmen zou

En op die wijze werden zij verbonden — tot de dood of het leven hen scheiden zou !

Einde van het Eerste Deel.

Sluiten