Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te zenden, dien hij haar voor den tocht had geleend. Een cheque had hij haar gegeven, tot een som van duizend gulden, opdat zij niet met ledige handen aan eigen haard zou aankomen, had hij gezegd ; maar hoeveel meer genoegen zou hij haar niet hebben gedaan met het een of ander geschenk, waaruit een weinig hart gesproken had. Zij gevoelde het wel, liefde had hij haar niet te bewijzen, moest zij alleen verwachten van deze eenvoudige brave lieden, wier leven voortaan één met het hare zou zijn ; zelts Robert Ainstowe, aan wiens gehechtheid zij niet kon twijfelen, had de streek verlaten, om rond te trekken van oord tot oord, als onbezoldigd Evangelist. Nu alle hoop ooit Eleanor's hart voor zich te winnen, voor hem verloren was gegaan, zocht hij niets anders meer dan de inboorlingen te brengen aan den voet van het Kruis.

,,Zijt gij tevreden over alles ?" vroeg Elisabeth, met een van vreugde stralend gelaat aan hare schoondochter, die zij reeds een toonbeeld van alle denkbare deugden achtte.

,,Het is alles even prachtig ingericht," antwoordde de jonge vrouw ontroerd : „Overal ontdek ik een nieuw bewijs van uw verlangen het mij hier zoo aangenaam mogelijk te maken. Hoe zal ik u ooit al uwe goedheid kunnen vergelden ?"

Sluiten