Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

besef zult zijn gekomen van den door u gedanen stap ; want dien dag zal voor altijd in u de vrouw van den Boer verdwijnen, zult gij tot wanhoop vervallen, zoo gij geen vast, geen ernstig levensdoel ontmoet om u voor vertwijfeling te behoeden hij rees overeind en trad dicht op haar toe om bijna fluisterend te vervolgen : „Wij vernamen deze week uit zekere bron dat Baas Lodewijk Moorbreggen de ziel is van het anti-Engelsche element in de Transvaal. Zijn helder doorzicht in zaken, zijn gansche karakter en misschien ook wel het feit dat hij zijne eerste jeugd in Europa sleet en daar meer kennis opdeed dan zijne makkers kunnen bezitten, die nooit buiten Afrika zijn geweest, doen veel gewicht hechten aan zijne raadgevingen en gewoonlijk geeft zijne stem in groote besluiten den doorslag bij het gouvernement ; men zou niet spoedig iets belangrijks ondernemen, zonder vooraf zijn oordeel te hebben gevraagd. Begrijpt gij thans van hoeveel nut gij ons kunt zijn ?'"

„Neen," klonk het kortaf : ,,Ik schijn heden al heel stompzinnig te wezen."

,,De Boeren zijn ongeloofelijk sluw ; als zij iets wenschen te verbergen, dan ontlokt geen sterveling hun dat; maar de meest in zichzelf gekeerde man heeft aan eigen haard zijne uren van openhartigheid, wat hier des te eerder het

Sluiten